.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Tomatis

 

Pracownia Tomatis`a

Zajęcia w Pracowni Tomatis`a prowadzą szkolni logopedzi: Pani mgr Katarzyna Kwiatkowska i Pani mgr Joanna Kmuk

Ttomatiso nowoczesna metoda kształcenia uwagi słuchowej, zwana treningiem słuchowym lub stymulacją audi - psycho - lingwistyczną. Polega ona na słuchaniu dźwięków o określonej, zróżnicowanej częstotliwości przy pomocy "elektronicznego ucha". Stymuluje to korę mózgową, polepsza koordynację ruchową, zwiększa koncentrację, poprawia zapamiętywanie, motywuje do podejmowania działań, pozwala radzić sobie ze stresem i emocjami. Prawidłowa uwaga słuchowa pozwala na osiąganie lepszych wyników w nauce.

Autor tej metody Alfred Tomatis uważał, że skoro nasz narząd słuchy jest szczególnie ważny w komunikowaniu się z otoczeniem, a to co słyszymy wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy i języka to szczególnie korzystne dla naszego organizmu są dźwieki zawierające w swym widmie dużo składowych wysokiej częstotliwości. Taką cechę mają pewne rodzaje muzyki np. muzyka Mozatra, chorały gregoriańskie. Dlatego właśne tego rodzaju muzyka jest ykorzystywana w terapii tą metodą.

Ważnym w zrozumieniu działania tej metody jest zrozumienie różnicy między słuchaniem a słyszeniem.

Słyszenie - jest procesem biernym i zależy od stany naszego narządu słuchu. Jeżli narząd słuchu jest uszkodzony, możemy mieć problemy ze słyszeniem pewnych dźwiękó. Najczęsciej stosowanym badaniem, które pozwala określić stan słuchu ucznia jest badanie audiometryczne, które można wykonać na początku terapii.

Słuchanie - jest procesem aktywnym. W uproszczeniu można powiedzieć, iż jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpania z nich informacji. O ile słyszenie jest funkcją, która zależy od stanu narządu słuchu, słuchanie jest umiejętnością, która rozwija się przez całe życie człowieka. Okazuje się, że nawet osoby ze znakomitym słuchem stwierdzonym w badaniu audiometrycznym mogą mieć problemy ze słuchaniem.

 Osoby z zaburzeniami uwagi słuchowej wydają się czasem "puszczać informacje mimo uszu", trzeba im czasami kilka razy powtarzać polecenia czy prośby. Właśnie ta metoda ma uczyć czynnego słuchania. 

Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji obejmuje zazwyczaj od 60 do 120 seansów przeprowadzanych w 3 sesjach. Pierwsza sesja obejmuje tzw. pasywną fazę terapii, w czasie której stosowana jest najczęściej muzyka gregoriańska i muzyka Mozarta filtrowana w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział pacjenta, np. czytanie.

 Komu może pomóc Metoda Tomtis`a:

u dzieci: zaburzenia mowy - jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, zaburzenia głosu, trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania, zaburzenia koncentracji. 

Sprzęt ten możemy wykorzystywać tylko dla uczniów naszego Zespołu Szkół.

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej