.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Terapia neurotaktylna

Zajęcia prowadzi mgr Kazimiera Badyna w sali 24.

Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego wyposażonym gabinecie. Terapia neurotaktylna to techniki masażu i stymulacji skóry, wpływające na rozwój funkcji centralnego układu nerwowego, a w szczególności półkul mózgu, kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Zajęcia prowadzone w nowej pracowni mają formę masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia recepcyjne skórny (zaburzenia w odbiorze wrażeń dotykowych). Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Terapia neurotaktylna współdziała z metodą integracji odruchów. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii neurotaktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Terapia neurotaktylna wykorzystuje specjalny dotyk i stymulację, które regulują między innymi integrację odruchów, zakres napięcia mięśniowego, integrację sensomotoryczną, świadomość kinestetyczną. Zajęcia w pracowni, dla zwiększenia ich skuteczności, połączone są z elementami arteterapii.

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej