.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

SSPdP

   Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (SSPDP)

powstała w naszym Zespole w 2005 roku po to, by zapewnić dalszą naukę absolwentom zespołów edukacyjno - terapeutycznych (ZET) w gimnazjach. Jest to szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz dla młodzieży z niepelnosprawnościami sprzężonymi.

Nauka trwa 3 lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego do 4 lat (bez powtarzania klasy).

Działania edukacyjno - wychowawcze skierowane są na przyuczenie do wykonywania prostych prac oraz umożliwienie uczniom jak największej samodzielności w dorosłym życiu.

Młodzież odbywa zajęcia z:

- funkcjonowania osobistego i społecznego - tu zdobywa wiedzę w zakresie pisania, czytania, umiejętności matematycznych, rozwija  zanteresowanie środowiskiem społeczno - przyrodniczym 

- kreatywności - zajęcia te mają na celu pobudzenie do własnej aktywności, budowanie adekwatnej samooceny, poznanie swoich możliwości i swojego miejsca w społeczeństwie.

- wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych;

- przysposobienia do pracy, które obejmuje:

          * gospodarstwo domowe - gotowanie, prace porządkowe, pranie, prasowanie, mycie okien, itp.; 

          * wykonywanie prostych artykułów dekoracyjnych w papierze, drewnie, tworzywach sztucznych, szkle, masach sonych i ciastolinie itp.;

          * szycie, dziewiarstwo, haft;

          * pracownię garncarską - wytwory w glinie;

          * prace introligatorskie;

         * proste prace biurowe - obsługa urzadzeń typu ksero;

          * zajęcia z obsługi komputera;

          * prace w ogrodzie i porządkowe wokół szkoły;

          * w ramach zajęć PDP prowadzone są także praktyki poza szkołą np. w sanatorium, Młodzieżowym Domu Kultury, bibliotece, bursie.  

 

 

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej