.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę i sprawność manualną

Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę i sprawność manualną Sprawność grafomotoryczna zdobywana jest w długotrwałym procesie. Proces ten możliwy jest dzięki wielu doświadczeniom związanym z szeroko pojętym ruchem ciała. Jest to nabywanie świadomości ruchu w obrębie części ciała oraz poczucia siebie w przestrzeni.…

Program pracy z uczniem z głęboką niepełnosprawnością

„Pewnego dnia pojawiły się w moim życiu te z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu głębokim-od samego początku wierzyłam, że są to dzieci z niewykorzystanymi szansami rozwojowymi” M. Kwiatkowska Pewnego dnia także i ja, nauczyciel z wieloletnim stażem pracy w zespołach…

Procesy poznawcze charakterystyka, diagnoza, terapia.

Niepełnosprawność intelektualna – to istotnie niższy niż przeciętny ogólny poziom sprawności intelektualnej współwystępujący z zaburzeniami w zachowaniu przystosowawczym (J. Kostrzewski) Zachowania przystosowawcze – efektywne, samodzielne, odpowiedzialne funkcjonowanie społeczne stosowne do wieku i środowiska. Procesy poznawcze: spostrzeganie uwaga pamięć myślenie uczenie…

Program zajęć rewalidacji indywidualnej

Zajęcia rewalidacji indywidualnej prowadzone są dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Aby przyniosły rezultaty muszą być prowadzone z uwzględnieniem etapów rozwoju poszczególnych funkcji. Przedstawiony w załączniku Program zawiera ćwiczenia w zakresie wszystkich funkcji psychicznych z uwzględnnieniem stopniowania trudności. Powstał w oparciu o…

Terapia zaburzeń emocjonalnych

Emocje to stan organizmu wywołany zakłóceniem jego równowagi w stosunku z otoczeniem   I. Teoretyczne ujęcia problemu zaburzeń emocjonalnych u dzieci 1. Podstawowe cechy procesu emocjonalnego Emocje to stan organizmu wywołany zakłóceniem jego równowagi w stosunku z otoczeniem. Emocje mogą…

Zastosowanie testu DWÓCH DOMKÓW jako formy uzupełnienia i weryfikacji informacji o środowisku rodzinnym ucznia

Test Dwóch Domków (The Two Houses Technique – 2 HT) jako test psycho-dynamiki rodziny –został stworzony przez prof. dr medycyny i filozofii Wiktora Szyryńskiego. Informacje o tej metodzie dotarły do Polski w połowie lat sześćdziesiątych. W wielu krajach jest ona…

Etapy rysunku postaci ludzkiej u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Rysunek jako efekt działań człowieka może być ważnym źródłem informacji o jego autorze. Stanowi graficzną postać wypowiedzi ludzkiej odzwierciedlającą procesy intelektualne i emocjonalne autora oraz jego możliwości manualne. W spontanicznych rysunkach dziecko przedstawia to, co wie, o czym myśli i…

Spójny system wychowawczy rodziców podstawą wychowania

Przyjrzyjmy się bliżej wpływowi braku spójnego systemu wychowawczego na dzieci w różnym wieku. Małe dziecko żyje w świecie czarno-białym, nie rozumie niuansów, relatywizmu... wszystko jest albo dobre, albo złe. Do 3 roku życia rodzice i najbliższe otoczenie jest często jedynym…

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej