.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe działanie interdyscyplinarne prowadzone przez zespół specjalistów od momentu rozpoznania u niego niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Kompetentni terapeuci, zaangażowani w działania usprawniające funkcjonowanie dziecka, dostosowują pracę z nim do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Działania te dają dzieciom szansę na funkcjonowanie w życiu codziennym oraz przygotowują do pokonywania trudności edukacyjnych.


Obejmują one w szczególności wspomaganie zaburzonego rozwoju we wszystkich jego sferach. We wczesnym okresie - niemowlęcym bardzo ważne jest ustalenie przyczyn. Działania wspomagające prowadzone przez placówki medyczne to:


I Poradnictwo genetyczne


  • - postawienie diagnozy klinicznej,
    - określenie modelu dziedziczenia,
    - określenie wielkości ryzyka powtarzania choroby w rodzinie,
    - określenie klinicznej ekspresji choroby oraz możliwości skutecznego leczenia po urodzeniu.


II Diagnoza wad przewodu pokarmowego i wad serca wczesna diagnostyka i ewentualny zabieg operacyjny


III. Kształtowanie umiejętności właściwego żywienia, a przede wszystkich w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym naturalne karmienie, które zmniejsza ryzyko zachorowań, wpływa stymulująco na rozwój psychomotoryczny, wytwarza więź miedzy matką a dzieckiem, rozwija sferę ustno-twarzową. Wczesna stymulacja rozwoju dziecka prowadzona w naszej szkole to:


1. Stymulacja dotykowa:


- układanie dziecka na powierzchni o różnych fakturach,
- okrywanie dziecka o różnej fakturze,
- różnorodne formy dotyku - tarcie , głaskanie , klepanie,
- skłanianie do dotykania rączkami twarzy , wywoływanie biernych ruchów rąk,
- pozwalanie na swobodne ruchy rąk podczas zabawy.


2. Stymulacja wzrokowa


- kontakt z najbliższym otoczeniem,
- wieszanie dużych przedmiotów o wyraźnych barwach ,
- zmiana miejsca - przemieszczania się w środowisku


3. Stymulacja słuchowa


- wykorzystanie głosów otoczenia,
- głosy o różnych częstotliwościach,
- słuchanie muzyki,
- śpiewanie różnych melodii,


4. Stymulacja rozwoju mowy.


5. Stymulacja rozwoju ruchowego.


6. Integracja sensoryczna.

Praca z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju to przede wszystkich oddziaływanie na wszystkie sfery jego rozwoju. Zajęcia odbywają się indywidualnie, zakres terapii ustala zespół koordynujący pracę z dzieckiem. Dziecko korzysta z wszystkich rodzajów terapii jakie prowadzi nasza szkoła. W czasie pobytu w naszej placówce pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęci są także rodzice i opiekunowie dziecka.

 

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej