.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

04 marzec 2020

Zostań Omnibusem II

1137

W roku szkolnym 2019/2020 przystąpiliśmy do realizacji projektu „Zostań Omnibusem II”. Beneficjentem projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2Kształcenie ogólne, jest Powiat Inowrocławski. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami. W ramach tego projektu w Szkole Podstawowej realizowane są następujące zajęcia: - Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka polskiego, - Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „Jestem młodym naukowcem”, - Zajęcia z doradztwa zawodowego „Stawiam na przyszłość”, - Zajęcia usprawniające aktywność ciała i koordynację wzrokowo - ruchową z zastosowaniem sprzętu multimedialnego, - Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z autyzmem „Jestem niebieski” - Zajęcia logopedyczne Komunikacja- uwaga słuchowa Natomiast w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy realizowane są zajęcia: - Trening ekonomiczny -rozwijanie autonomii młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, - ,,Komunikuję się –czyli funkcjonuję niezależnie. Zyskuję autonomię!”, - Warsztaty kompetencji emocjonalno-społecznych, - ,,Artystycznie krea(k)tywni.” Projekt „Omnibus II” obejmuje również wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. 

Więcej w tej kategorii: Przygotowanie do kiermaszu »

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej